TALIS 2018

Glavni poudarek študije je na učnem okolju in delovnih pogojih učiteljev na šolah. Cilj raziskave TALIS je zbrati in preučiti podatke, ki so povezani s poučevanjem učiteljev in njihovim strokovnim spopolnjevanjem ter podatke o pedagoških, vodstvenih in upravnih vprašanjih, ki so povezani z delom ravnatelja.

Naloge v letu 2018:

  • izvedba glavne raziskave, na 150 osnovnih in 220 srednjih šolah (v vsaki šoli med 20 učitelji, ki bodo izpolnili spletni vprašalnik o svojem delu);
  • izvedba nacionalne raziskave med vsemi vključenimi učitelji in ravnatelji o zaznavanju nasilja pri svojem delu v šoli;
  • analize zbranih podatkov na nacionalni in mednarodni ravni za pripravo podatkov na vključitev v mednarodno bazo in nacionalne zbirke.

 

Mednarodna spletna stran projekta: http://www.oecd.org/education/talis/

Trajanje raziskave: 2016 – 2019