Kontakt in sodelavci

Nacionalni koordinacijski center:

  • Barbara Japelj Pavešič (nacionalna koordinacija, področje matematike)
  • Karmen Svetlik (področje naravoslovja)
  • Ana Kozina (skrbnik podatkovnih baz, področje dejavnikov okolja)

 

Ostali sodelavci:

  • Mojca Čuček (izvedba na šolah)
  • Mojca Rožman (mlada raziskovalka)

 

Projekt se izvaja pod okriljem ESS projekta: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju – Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (vodja dr. Mojca Štraus).