Kotnik Tamara

Tamara Kotnik, univ. dipl. prav., sekretarka


email: tamara.kotnik@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 44


Diplomirala je leta 2000 na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena na delovnem mestu sekretarke inštituta, kjer vodi službe uprave inštituta, izvaja pravno organizacijske in splošne naloge na nivoju inštituta ter sodeluje pri oblikovanju kadrovske politike inštituta.