Mervic Tina

Tina Mervic, mag. psih.


email: tina.mervic@pei.si


telefon: +386 1 429 20 20


Tina Mervic je magistrirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelku za psihologijo. V magistrski nalogi je preučevala uspešnost prepoznave laži pri otrocih.

Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom.

Njena področja raziskovanja so vezana pedagoško in razvojno psihologijo.

V Centru je vključena v nacionalne in mednarodne iniciative, ki se osredotočajo na promocijo in izboljševanje praks, povezanih s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti. Vključena je tudi v krepitev celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki. Sodeluje tudi pri drugih dejavnostih profesionalnega razvoja strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol, vključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

 


Trenutni projekti


Transition is our mission


Slovenia grows with you (PRIMOKIZ approach)


VALUE


InTrans