Mladenović Ana

Ana Mladenović, mag. soc., mlada raziskovalka


email: ana.mladenovic@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 52


COBISS


Ana Mladenović, rojena 1988 v Celju, je leta 2012 diplomirala na katedri za analitsko sociologijo Fakultete za družbene vede v Ljubljani. V diplomskem delu je analizirala pomen socialnega kapitala v edukativnem procesu. Leta 2015 je zaključila magistrski študij sociologije, kjer je v okviru modula Študiji spola in spolnosti tematizirala pozno moderne konstrukcije materinstva in ženskosti. Študij nadaljuje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja edukacijskih ved in feministične teorije.

Na Pedagoškem inštitutu je od leta 2015 zaposlena kot mlada raziskovalka, ki deluje v Centru za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju. Njeno raziskovalno delo sega na področja sociologije spolov in izobraževanja ter feministične teorije edukacije, v doktorskem delu pa bo analizirala medijske konstrukcije spola in neenakosti v izobraževalnem kontekstu.