Rutar Leban Tina

dr. Tina Rutar Leban, asistentka z doktoratom


email: tina.rutar@pei.si


telefon: +386 1 420 12 51


COBISS


Tina Rutar Leban je doštudirala psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja razvojne psihologije z disertacijo »Subjektivne teorije vzgojiteljic o vzgoji: napovedna vrednost osebnostnih lastnosti vzgojiteljic in zaznane možnosti poklicnega razvoja«.
Na pedagoškem inštitutu dela kot raziskovalka v Centru za evalvacijske študije. Njeno raziskovalno delo vključuje predvsem izvajanje različnih evalvacijskih študij ter raziskav na področju vzgoje in izobraževanja, načrtovanje ter izvajanje različnih razvojnih projektov in mednarodnih raziskav. Poleg raziskovanja izvaja tudi različna izobraževanja za vzgojitelje in učitelje, s katerimi zaključke iz raziskav prenaša v prakso. Kot asistentka poučuje tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ter Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

 

 

 


Trenutni projekti


Inovativna učna okolja – Pedagogika 1:1


Le z drugimi smo


MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in the digital era (E-story)


Arhiv projektov


Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah ESLC 2011


Team cooperation to fight early school leaving, Training, Innovative Tools and Actions (TITA)


Raising Awareness and Opportunities of Lifelong Learning for Low Achievers (RAOLLLA)


Creative Awareness Raising and Empowerment for Employability and Resiliency (CAREER)


Differentiation of instruction for teacher professional Development and students' Success (DiDeSu)


Pedagogika 1:1


različne evalvacijske študije