Štrajn Darko

red. prof. dr. Darko Štrajn, znanstveni svetnik


email: darko.strajn@guest.arnes.si


telefon: +386 41 427 706


COBISS


Rojen je bil leta 1949 v Velesu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je doktoriral z disertacijo Fichtejanski subjekt (13. marca 1985). l. 1976 se je zaposlil v uredništvu revije Mladina (takrat pri založbi Mladinska knjiga) kot urednik-novinar. Hkrati je bil udeležen v evropskih civilno družbenih strokovnih gibanjih (npr. Community Action Network). Pozneje je bil na Pedagoškem inštitutu (takrat še pri Univerzi v Ljubljani) od 15. oktobra 1986 do 15. aprila 1993 direktor. Zdaj je znanstveni svetnik in je, med drugim, v letih od 1999 – 2008 vodil raziskovalno programsko skupino za edukacijske raziskave. Od 20. 2. do 7. 6. 1998 je gostoval na Amsterdamski univerzi, in sicer na podiplomski šoli za teorijo kulture (ASCA). Zdaj je član Centra za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju, do konca leta 2017 je bil vodja te enote.
Njegovo izhodiščno raziskovalno področje je filozofija, ki pa jo interdisciplinarno povezuje s področji edukacije, kulturnih študij, teorije filma (filmske vzgoje), sociologije in politologije. Odkar dela na Pedagoškem inštitutu je zelo angažiran v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja: od raziskovalnih in izobraževalnih projektov, članstva v uredništvih znanstvenih revij, preko mnogih udeležb na mednarodnih kolokvijih, konferencah in seminarjih, do sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, kakršni sta Svet Evrope in UNESCO.
V letih 2006 – 2013 je bil član Svetovalne skupine za 7. okvirni raziskovalni program za socio-ekonomske vede in humanistiko pri Evropski komisiji. V Sloveniji je bil, med drugim, član Nacionalnega kurikulranega sveta, ki je konec prejšnjega stoletja uvedel največjo šolsko reformo v Sloveniji, v letih 2001 – 2005 je bil predsednik Nacionalne komisije za UNESCO in v letih 2003 – 2005 član Izvršnega odbora UNESCA v Parizu. Nazadnje je bil v dveh štiriletnih mandatih (2010 – 2018) član Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. Zdaj je tudi redni profesor na področju filozofije na AMEU – ISH (Fakulteti za humanistične študije).

 

 


Trenutni projekti


E-Story Media and History From Cinema to the Web (2015 – 2018 )


Arhiv projektov


Strukturne determinante vzgoje in izobraževanja v informacijski družbi (1996 - 2001)


Primerjalna raziskava državljanjskega izobraževanja in vzgoje - CEP (1999 - 2001)


Temeljni (sistemski, pravni, pedagoški in kulturni) dejavniki avtonomije šol v slovenskih šolah (2001 - 2004)


Languages and cultures in Europe (LACE). Study of the intercultural skills taught in foreign languages courses at each stage of compulsory education and training in the European Union (2007)


Vodja razsikovalnega programa »Edukacijske raziskave« (1999 – 2014)