Page 7 - Tiffany L. Hutchins, Patricia A. Prelock, Nika Knez in Maša Vidmar. 2020. Vedenjske naloge teorije uma: priročnik in naloge. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
P. 7
sebina 7

9 Priročnik
9 Opredelitev teorije uma
9 Opis vedenjskih nalog teorije uma
11 Izvedba vedenjskih nalog teorije uma
15 Vsebina vedenjskih nalog teorije uma
19 Točkovanje
22 Veljavnost in zanesljivost (ZDA in Slovenija)
25 Deskriptivni in normativni podatki (ZDA in Slovenija)
29 Interpretacija
31 Viri

35 Dodatek A: interpretacija in vzorec poročila

39 Vedenjske naloge teorije uma in liste za točkovanje
39 Vedenjske naloge teorije uma
128 Vedenjske naloge teorije uma – lista za točkovanje z navodili za reševanje (dolga oblika)
133 Vedenjske naloge teorije uma – lista za točkovanje (kratka oblika)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12