Page 2 - Ana Mlekuž in Igor Ž. Žagar, ur. • Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: učenje in poučevanje na daljavo - izkušnje, problemi, perspektive. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Dissertationes 43
P. 2
italna knjižnica ■ digital library
uredniški odbor ■ editorial board
Fotini Egglezou
Tomaž Grušovnik
Ivanka Mavrodieva
Marcello Potocco
Harvey Siegel
Damijan Štefanc
Jonatan Vinkler
Miloš Zelenka
Igor Ž. Žagar
Janja Žmavc
   1   2   3   4   5   6   7