Page 5 - Marjan Šimenc (ur.), Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji, Dissertationes 22, Digitalna knjižnica, Pedagoški inštitut 2012
P. 5
MARJAN ŠIMENC (UR.)

razvoj državljanske
vzgoje v republiki

sloveniji

Konceptualni okvir
in razvoj kurikulumov
(državljanska vzgoja

in etika, družba)

Avtorji:
Mitja Čepič Vogrinčič

Janez Justin
Eva Klemenčič
Zdenko Kodelja
Mitja Sardoč
Marjan Šimenc
Darko Štrajn

DIGITALNA KNJIŽNICA / DISSERTATIONES / 22
PEDAGOŠKI INŠTITUT / 2012
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10