Page 8 - Jernej Habjan (ur.), Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije, Dissertationes 19
P. 8
Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije

Koncept polifonije 

Igor Ž. Žagar, Argumentacija v jeziku: esej iz intuitivne 
epistemologije

Marko Kržan, Teorija dejavne govorice in V. N. Vološinov 

Epistemološka varovalka 

Premiki v semantiki 

K teoriji ideologije 

Marko Kržan,Razmerjemedlingvistikoinpragmatikoter»tujigovor« 

Bahtinovska koncepcija tujega govora 

Poročani govor v lingvistični stilistiki Ann Banfield 

Dva tipa razmerja med semantiko in pragmatiko 

Kakšna je narava pomena? 

H konceptu gledišča 

Sklep 

Teorija označevalne prakse 

Jernej Habjan, Ideološka interpelacija v govornih dejanjih: 
o Ducrotovi formalizaciji bahtinovske polifonije

Izjavljalni dogodek v polifonični teoriji izjavljanja 

Ironično zanikanje kot limita teorije polifonije 

Ironično zanikanje kot izjavljalni odziv na ideološko interpelacijo 

Sklep: Od akterjev k institucionalnemu okviru izjavljalnega dogodka 

Rastko Močnik, Jejezik: iz lingvistike konstitutivno izključeno 
dvoumje konstativ–kompetenca–izjava / performativ–perfor-
manca–izjavljanje

Filozofija pisave 

Rastko Močnik, Derridajeva kritika Husserlove semiologije 
in egologije: regresija (proto)strukturalne teorizacije intersub-
jektivnosti v dekonstrukcijo referencialnosti

Jernej Habjan, Derridajev poseg v teorijo govornih dejanj s kate-

gorijo iterabilnosti 

Identifikacija Austinove izključitve etiolacij s Husserlovo izklju-

čitvijo agramatičnosti 

Iterabilnost kot vir gramatikalizacije agramatičnosti 
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13