Page 9 - Jernej Habjan (ur.), Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije, Dissertationes 19
P. 9
vsebina 

Gramatika kot medij subjektivacije in kot pogoj iterabilnosti 

Nezadostnost kategorije iterabilnosti 

Kategorija iterabilnosti kot substancializacija Husserlove 
in Austinove protokonceptualne lokacije literature

Od etiolacij in agramatičnosti k dialogičnosti 

Ideologija kulturnega prevajanja 

Rastko Močnik, Individualistična paradigma in diskurzivne strategije 

Identitetne strategije in njihovo univerzalistično obzorje 

Zgodovinska razsežnost individualistične paradigme 

Analitični obrazec 

Monarhična avtoriteta 

Nacija 

Identitetna strategija 

Identitetna strategija: zgled I 

Identitetna strategija: zgled II 

Identitetnastrategija:zgledIII–ambivalenca identitetne avtoritete 

Identitetna strategija: zgled IV – identitetni diskurz hlapčevstva 

Identitetna strategija: zgled V – identitetni diskurz izsiljevanja 

Maja Breznik, Kulturni determinizem 

Jernej Habjan, Prisvajanje teorije govornih dejanj v ideologiji 
kulturnega prevajanja

Hegemonija pojma performativnosti v sodobnih obravnavah 
ideoloških učinkov literature

»Performativno protislovje« pravne institucionalizacije 
univerzalnosti

Sovražni govor kot iterabilno govorno dejanje 

Iterabilnost kot nujna možnost subverzije sovražnega govora 

Kulturno prevajanje kot utajitev rigidnosti sovražnega govora 

Teorija ideologije 

Rastko Močnik, Izhodiščna aporija teorije ideologije 

Maja Breznik, Mesto ideologije na karti družbe 

Maja Breznik, Epistemologija kulturne zgodovine 

Rastko Močnik Ideološka interpelacija in teoretski postopek 
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14