Page 7 - Janja Žmavc, Govorniške predvaje, Digitalna knjižnica, Compendia 3
P. 7
Vsebina

Retorika pred retoriko ali ko praksa prehiti teorijo 9 5

Kratka historična in konceptualna opredelitev govorniških predvaj 15

Govorniške predvaje za današnjo rabo 21

Zgodba (mýthos/fabula) 25

Pripoved (diégema/narratio) 27

Anekdota (khreía) 31

Pregovor, maksima (gnóme/sententia) 35

Zavrnitev (anaskeué/refutatio) in okrepitev(kataskeué/confirmatio) 39

Topos (koinós tópos/locus communis) 45

Hvalnica (enkómion/laudatio) in graja (psógos/vituperatio) 51

Primerjava(sýncrisis/comparatio) 57

Karakterizacija (ethopoiía) 59

Opis (ékphrasis /descriptio) 63

Trditev (thésis) 65

Razprava o zakonu (nómou eisphorá/legis latio) 71

Dodatek 1: Topoi: črna skrinjica argumentacije (Igor Ž. Žagar) 77
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12