Publications

Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih koceptov.


Editor(s): Tatjana Vonta, Damjana Jurman, Mateja Režek, Sonja Rutar, Jerneja Jager


Type of work: handbook


Publication year: 2010


Number of pages: 114 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-035-5


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-035-5


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Vonta, T., et al. (2010). Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Compendia 2, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-035-5.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Accessibility