Compendia

The collection “Compendia” (ISSN 1855-9654) aims to publish (mostly university) textbooks needed in order to ensure a quality implementation of the pedagogical process when studying social subjects or humanities in the framework of four Slovenian universities, private colleges, or during public courses.

Editor: Docent Dr Janja Žmavc

Structure of publications published in the collection “Documenta”.

IZDAJE

(Pre)drzna Slovenija


Urednik(i): ,


Vrsta gradiva:


Obseg: 444 strani

Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli 


Avtor: Alenka Gril in Videčnik Asja


Vrsta gradiva:


Obseg: 238 strani

Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati …


Avtor: Sabina Žnidaršič Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Prispevki k didaktiki filozofije/etike


Avtor: Marjan Šimenc


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza


Avtor: Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Barbara Domajnko


Vrsta gradiva:


Obseg: 284 strani

Vedenjske težave in učna uspešnost


Avtor: Maša Vidmar


Vrsta gradiva:


Obseg: 194 strani

Ljubljanska Filharmonična družba 1794-1919


Avtor:


Vrsta gradiva:


Obseg: strani

Dejavniki bralne pismenostiv raziskavi PISA 2009


Avtor: Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič


Vrsta gradiva:


Obseg: 136 strani

Drugo pedagoškega diskurza


Vrsta gradiva:


Obseg: 254 strani

Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji


Avtor: Marcello Potocco


Vrsta gradiva:


Obseg: 286 strani

Umetnost v realnosti


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Uporniki, “hudi farji” in Hudičevi soldatje


Avtor: Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo 


Avtor: Gregor Pobežin


Vrsta gradiva:


Obseg: 252 strani

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije


Avtor: Valerija Vandramin, Renata Šribar


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi


Avtor: Janja Žmavc, Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 398 strani

V primežu medplemiških prerivanj


Avtor: Tone Ravnikar


Vrsta gradiva:


Obseg: 522 strani

Evropa med socializmom in neoliberalizmom: Evropa v slovenskih medijih


Avtor: igor Ž. Žagar, Primož Krašovec


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

Transumetnost


Avtor: Polona Tratnik


Vrsta gradiva:


Obseg: 164 strani

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb


Avtor: Tatjana Vonta


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem


Avtor: Aleš Gabrič


Vrsta gradiva:


Obseg: 192 strani

Slovenian Lectures


Avtor: Oswald Ducrot


Vrsta gradiva:


Obseg: 118 strani

Od performativa do govornih dejanj


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 186 strani

Vzgoja družbe


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 204 strani

Homo spectator


Avtor: Lidija Tavčar


Vrsta gradiva:


Obseg: 158 strani

Argumentacija v jeziku


Avtor: Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar


Vrsta gradiva:


Obseg: 225 strani

Prikaži vse izdaje