School Field Scientific Journal

The “School Field” is a scientific journal dealing with theory and research in the field of upbringing and education with an international editorial committee.

It is published three times per year by the Slovenian Association of School Field Researchers. The primary purpose of this journal is to contribute to the development of educational sciences and to provide an interdisciplinary approach to theoretical and practical issues related
to upbringing and education. In this context, the journal pays special attention to the development of Slovenian scientific and professional
terminology, as well as concepts in the field of upbringing and education, and provides research paradigms in the field of educational research projects in the framework of social sciences and humanities. The journal publishes scientific and professional articles from the broader sphere of upbringing and education, as well as educational research (philosophy of upbringing, sociology of education, applied epistemology, developmental psychology, educational studies, andragogy, pedagogical methodology, etc.), review papers, and reviews of Slovenian and foreign monographs dealing with the aforementioned fields.

IZDAJE

Prikaži vse izdaje

Tehnične informacije o reviji:


Naslov uredništva: Šolsko polje, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
info@theschoolfield.com; mitja.sardoc@guest.arnes.si

Naročilo na revijo: Šolsko polje, Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, mitja.sardoc@guest.arnes.si; tel.: 01 420 12 53, fax: 01 420 12 66

Revija Šolsko polje je vključena v naslednje indekse in baze podatkov:


Contents Pages in Education; EBSCO; Education Research Abstracts; International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA); Multicultural Education Abstracts; Pais International; ProQuest Social Sciences Journal, Research into Higher Education Abstracts; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; Worldwide Political Science Abstracts

Uredništvo:


Alenka Gril, Zdenko Kodelja, Darko Štrajn, Valerija Vendramin in Igor Ž. Žagar (vsi: Pedagoški inštitut, Ljubljana)


Odgovorni urednik:


Mitja Sardoč (Pedagoški inštitut, Ljubljana)

Glavni urednik:


Marjan Šimenc (Pedagoški inštitut, Ljubljana)

Uredniški odbor:


Michael W. Apple (University of Wisconsin, Madison, USA), Eva D. Bahovec (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Andreja Barle-Lakota (Urad za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo in šport RS), Valentin Bucik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Harry Brighouse (University of Wisconsin, Madison, USA), Randall Curren (University of Rochester, USA), Slavko Gaber (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Milena Ivanuš-Grmek (Pedagoška fakulteta), Russell Jacoby (University of California, Los Angeles) Univerza v Mariboru), Stane Košir (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Janez Kolenc  (Pedagoški inštitut, Ljubljana), Janez Justin  (Pedagoški inštitut, Ljubljana), Ljubica Marjanovič-Umek (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Rastko Močnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Zoran Pavlović (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana), Drago B. Rotar (Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem), Harvey Siegel (University of Miami, USA), Marjan Šetinc (Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Ljubljana), Pavel Zgaga (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Maja Zupančič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Robi Kroflič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Marie-Hélene Estéoule Exel (Universite Stendhal Grenoble III)


Izdajatelja:


Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut.

Lektor, tehnični urednik, oblikovanje in prelom:


Jonatan Vinkler


Šolsko polje izhaja s finančno pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in Pedagoškega inštituta, Ljubljana.