Dissertationes

The collection “Dissertationes” (ISSN 1855-9638) aims to publish new, original scientific discussions, and to republish reviewed, amended and/or improved scientific works from the field of humanities and social sciences that have already been published before but are either unavailable or are not readily available.

Editor: Professor Dr Igor Ž. Žagar

Structure of publications published in the “Dissertationes” collection.

IZDAJE

Državljanska vzgoja v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (IEA ICCS 2016)


Author: Eva Klemenčič, Plamen V. Mirazchiyski, Jure Novak


Type of work:


Number of pages: 136 pages

Volume XXVII (2016), Number 5-6: Pravičnost, neoliberalizem in izobraževanje


Author: Urška Štremfel


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 238 pages

Volume XXI (2010), Number 1-2: Šolsko polje


Type of work:


Number of pages: 244 pages

(Pre)drzna Slovenija


Editor(s): ,


Type of work:


Number of pages: 444 pages

Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli 


Author: Alenka Gril, Videčnik Asja


Type of work:


Number of pages: 238 pages

Jezikanja: Druga, jubilejno-pomladanska izdaja


Author: Igor Ž. Žagar


Type of work:


Number of pages: 182 pages

Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati …


Author: Sabina Žnidaršič Žagar


Type of work:


Number of pages: 226 pages

Prispevki k didaktiki filozofije/etike


Author: Marjan Šimenc


Type of work:


Number of pages: 156 pages

Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza


Author: Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Barbara Domajnko


Type of work:


Number of pages: 284 pages

Vedenjske težave in učna uspešnost


Author: Maša Vidmar


Type of work:


Number of pages: 194 pages

Ljubljanska Filharmonična družba 1794-1919


Author:


Type of work:


Number of pages: pages

Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 194 pages

Dejavniki bralne pismenostiv raziskavi PISA 2009


Author: Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič


Type of work:


Number of pages: 136 pages

Drugo pedagoškega diskurza


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 254 pages

Neformalno učenje? Kaj pa je to?


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 302 pages

Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji


Author: Marcello Potocco


Type of work:


Number of pages: 286 pages

Umetnost v realnosti


Author: Darko Štrajn


Type of work:


Number of pages: 138 pages

Uporniki, “hudi farji” in Hudičevi soldatje


Author: Jonatan Vinkler


Type of work:


Number of pages: 272 pages

Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo 


Author: Gregor Pobežin


Type of work:


Number of pages: 252 pages

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije


Author: Valerija Vandramin, Renata Šribar


Type of work:


Number of pages: 156 pages

Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi


Author: Janja Žmavc, Igor Ž. Žagar


Type of work:


Number of pages: 398 pages

V primežu medplemiških prerivanj


Author: Tone Ravnikar


Type of work:


Number of pages: 522 pages

Evropa med socializmom in neoliberalizmom: Evropa v slovenskih medijih


Author: igor Ž. Žagar, Primož Krašovec


Type of work:


Number of pages: 272 pages

Transumetnost


Author: Polona Tratnik


Type of work:


Number of pages: 164 pages

Kdo je uspešen v slovenskih šolah?


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: pages

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb


Author: Tatjana Vonta


Type of work:


Number of pages: 226 pages

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem


Author: Aleš Gabrič


Type of work:


Number of pages: 192 pages

Slovenian Lectures


Author: Oswald Ducrot


Type of work:


Number of pages: 118 pages

Od performativa do govornih dejanj


Author: Igor Ž. Žagar


Type of work:


Number of pages: 186 pages

Vzgoja družbe


Author: Darko Štrajn


Type of work:


Number of pages: 204 pages

Homo spectator


Author: Lidija Tavčar


Type of work:


Number of pages: 158 pages

Argumentacija v jeziku


Author: Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar


Type of work:


Number of pages: 225 pages

Show all
Accessibility