Clavis litterarum Slovenicarum

The collection “Clavis litterarum Slovenicarum” (ISSN 1855-962X), edited by Assistant Professor Dr Jonatan Vinkler, Editor in Chief and editor of individual books published in the Collected Works of Primož Trubar, as well as editor of other editions (Educa, Nova revija, Rokus, SIGIC, Society of Slovene Composers, Slovenian Philharmonic, Publishing House of the University of Primorska…), will be publishing critical editions of literary works published in Slovenia between 1550 and 1918.

Edited by: Assistant Professor Dr Jonatan Vinkler

 

Projected Editions:

a) Bogumil Vošnjak, Na razsvitu(1906) (in preparation; expected date of publication: 2019)
2) Matija Trost, Ena leipa in pridna prediga per pogrebi vissoku vučeniga gospud Primoža Trubaria, rainciga (1588) (in preparation; expected date of publication: 2019)
2) Jurij Dalmatin, Agenda (1585) (in preparation; expected date of publication:2020)

IZDAJE

(Pre)drzna Slovenija


Urednik(i): ,


Vrsta gradiva:


Obseg: 444 strani

Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli 


Avtor: Alenka Gril in Videčnik Asja


Vrsta gradiva:


Obseg: 238 strani

Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati …


Avtor: Sabina Žnidaršič Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Prispevki k didaktiki filozofije/etike


Avtor: Marjan Šimenc


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza


Avtor: Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Barbara Domajnko


Vrsta gradiva:


Obseg: 284 strani

Vedenjske težave in učna uspešnost


Avtor: Maša Vidmar


Vrsta gradiva:


Obseg: 194 strani

Ljubljanska Filharmonična družba 1794-1919


Avtor:


Vrsta gradiva:


Obseg: strani

Dejavniki bralne pismenostiv raziskavi PISA 2009


Avtor: Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič


Vrsta gradiva:


Obseg: 136 strani

Drugo pedagoškega diskurza


Vrsta gradiva:


Obseg: 254 strani

Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji


Avtor: Marcello Potocco


Vrsta gradiva:


Obseg: 286 strani

Umetnost v realnosti


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Uporniki, “hudi farji” in Hudičevi soldatje


Avtor: Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo 


Avtor: Gregor Pobežin


Vrsta gradiva:


Obseg: 252 strani

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije


Avtor: Valerija Vandramin, Renata Šribar


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi


Avtor: Janja Žmavc, Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 398 strani

V primežu medplemiških prerivanj


Avtor: Tone Ravnikar


Vrsta gradiva:


Obseg: 522 strani

Evropa med socializmom in neoliberalizmom: Evropa v slovenskih medijih


Avtor: igor Ž. Žagar, Primož Krašovec


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

Transumetnost


Avtor: Polona Tratnik


Vrsta gradiva:


Obseg: 164 strani

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb


Avtor: Tatjana Vonta


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem


Avtor: Aleš Gabrič


Vrsta gradiva:


Obseg: 192 strani

Slovenian Lectures


Avtor: Oswald Ducrot


Vrsta gradiva:


Obseg: 118 strani

Od performativa do govornih dejanj


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 186 strani

Vzgoja družbe


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 204 strani

Homo spectator


Avtor: Lidija Tavčar


Vrsta gradiva:


Obseg: 158 strani

Argumentacija v jeziku


Avtor: Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar


Vrsta gradiva:


Obseg: 225 strani

Prikaži vse izdaje