Digital Library

The Digital Library is an editorial and publishing platform providing the possibility of comprehensively publishing scientific literature of monographs with one or more authors, textbooks, and critical editions of sources. It is a part of the scientific publishing house of the Educational Research Institute of Ljubljana.

The Digital Library platform consists of four collections:

  1. The collection “Dissertationes”, edited by Professor Dr Igor Ž. Žagar, publishes new and reprints the already-published monographs with one or more authors from the field of humanities and social studies.
  2. The collection “Clavis litterarum Slovenicarum, edited by Assistant Professor Dr Jonatan Vinkler, Editor in Chief of the Collected Works of Primož Trubar, Editor in Chief of the Publishing House of the University of Primorska, and editor of other editions (Publishing House of the University of Primorska, Educa, Nova revija, Rokus, SIGIC, Society of Slovene Composers, Slovenian Philharmonic…), will be publishing critical editions of literary works published in Slovenia between 1550 and 1918.
  3. The collection “Compendia”, edited by Docent Dr Janja Žmavc, mainly publishes university textbooks and study materials for individual faculty subjects of four Slovenian universities or private colleges.
  4. The collection “Documenta”, edited by Docent Dr Alenka Gril, will be publishing miscellaneous texts resulting from research processes (articles, unpublished public lectures, reports).

IZDAJE

Državljanska vzgoja v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (IEA ICCS 2016)


Author: Eva Klemenčič, Plamen V. Mirazchiyski, Jure Novak


Type of work:


Number of pages: 136 pages

Volume XXVII (2016), Number 5-6: Pravičnost, neoliberalizem in izobraževanje


Author: Urška Štremfel


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 238 pages

Volume XXI (2010), Number 1-2: Šolsko polje


Type of work:


Number of pages: 244 pages

(Pre)drzna Slovenija


Editor(s): ,


Type of work:


Number of pages: 444 pages

Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli 


Author: Alenka Gril, Videčnik Asja


Type of work:


Number of pages: 238 pages

Jezikanja: Druga, jubilejno-pomladanska izdaja


Author: Igor Ž. Žagar


Type of work:


Number of pages: 182 pages

Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati …


Author: Sabina Žnidaršič Žagar


Type of work:


Number of pages: 226 pages

Prispevki k didaktiki filozofije/etike


Author: Marjan Šimenc


Type of work:


Number of pages: 156 pages

Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza


Author: Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Barbara Domajnko


Type of work:


Number of pages: 284 pages

Vedenjske težave in učna uspešnost


Author: Maša Vidmar


Type of work:


Number of pages: 194 pages

Ljubljanska Filharmonična družba 1794-1919


Author:


Type of work:


Number of pages: pages

Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 194 pages

Dejavniki bralne pismenostiv raziskavi PISA 2009


Author: Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič


Type of work:


Number of pages: 136 pages

Drugo pedagoškega diskurza


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 254 pages

Neformalno učenje? Kaj pa je to?


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: 302 pages

Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji


Author: Marcello Potocco


Type of work:


Number of pages: 286 pages

Umetnost v realnosti


Author: Darko Štrajn


Type of work:


Number of pages: 138 pages

Uporniki, “hudi farji” in Hudičevi soldatje


Author: Jonatan Vinkler


Type of work:


Number of pages: 272 pages

Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo 


Author: Gregor Pobežin


Type of work:


Number of pages: 252 pages

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije


Author: Valerija Vandramin, Renata Šribar


Type of work:


Number of pages: 156 pages

Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi


Author: Janja Žmavc, Igor Ž. Žagar


Type of work:


Number of pages: 398 pages

V primežu medplemiških prerivanj


Author: Tone Ravnikar


Type of work:


Number of pages: 522 pages

Evropa med socializmom in neoliberalizmom: Evropa v slovenskih medijih


Author: igor Ž. Žagar, Primož Krašovec


Type of work:


Number of pages: 272 pages

Transumetnost


Author: Polona Tratnik


Type of work:


Number of pages: 164 pages

Kdo je uspešen v slovenskih šolah?


Editor(s):


Type of work:


Number of pages: pages

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb


Author: Tatjana Vonta


Type of work:


Number of pages: 226 pages

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem


Author: Aleš Gabrič


Type of work:


Number of pages: 192 pages

Slovenian Lectures


Author: Oswald Ducrot


Type of work:


Number of pages: 118 pages

Od performativa do govornih dejanj


Author: Igor Ž. Žagar


Type of work:


Number of pages: 186 pages

Vzgoja družbe


Author: Darko Štrajn


Type of work:


Number of pages: 204 pages

Homo spectator


Author: Lidija Tavčar


Type of work:


Number of pages: 158 pages

Argumentacija v jeziku


Author: Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar


Type of work:


Number of pages: 225 pages

Show all

Uredniški odbor:


  • prof. dr. Igor Ž. Žagar, glavni in odgovorni urednik
  • dr. Jonatan Vinkler, pomočnik glavnega in odgovornega urednika
  • dr. Janja Žmavc in
  • dr. Alenka Gril, članici uredniškega odbora

Editološka zasnova:


Editološka zasnova Digitalne knjižnice, oblikovanje, prelom in digitalizacija:

  • doc. dr. Jonatan Vinkler
Accessibility