Publications

Volume XXVIII (2017), Number 1-2: Etika in šola.


Editor(s): Šimenc, Marjan, in Mitja Sardoč


Type of work: scientific journal


Publication year: 2017


Number of pages: 208 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Šimenc, Marjan, in Mitja Sardoč (ur.) (2017). Šolsko polje XXVIII (2017), 1-2: Etika in šola, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility