Publications

Collected Works of Primož Trubar VII: Primož Trubar, Ta celi Novi testament II (1582).


Editor(s): Fanika Krajnc-Vrečko


Type of work: scientific monograph


Publication year: 2014


Number of pages: 534 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-212-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-213-7


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Krajnc-Vrečko, F. (ur.) (2014). Zbrana dela Primoža Trubarja VII, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Zbrana dela Primoža Trubarja, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-212-0.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


VII. knjiga Zbranih del Primoža Trubarja prinaša kritično edicijo »zadnje roke« Trubarjevega bibličnega prevoda Novega testamenta (pisma, 1582), katerega je reformator štel za svojo najuspešnejšo prevajalsko storitev sploh. Večjega odstopanja od izhodiščne zasnove ekdotike Zbranih del Primoža Trubarja ni.

Accessibility