Publications

Govorniške predavaje. Priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata.


Author(s): Janja Žmavc


Type of work: university textbook


Publication year: 2013


Number of pages: 118 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-161-1


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-162-8


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Žmavc, J. (2013). Govorniške predvaje. Priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Compendia 3, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-161-1.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Accessibility