Publications

Volume XXVII (2016), Number 3-4: IEA ICILS in druge sodobne teme.


Editor(s): Eva Klemenčič


Type of work: scientific journal


Publication year: 2016


Number of pages: 260 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva (ur.) (2016). Šolsko polje XXVII (2016), 3-4: IEA ICILS in druge sodobne teme, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2016/1581_6044_3-4-2016.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility