Publications

Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog.


Editor(s): Klaudija Šterman Ivančič


Type of work: professional monograph


Publication year: 2013


Number of pages: 192 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-192-5


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-191-8


Link: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Šterman Ivančič, K. (ur.) (2013). Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-192-5
MLA:
Šterman Ivančič, Klaudija ur. Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-192-5>


Accessibility