Publications

Volume XXIX (2018), Number 3-4: K paradigmam raziskovanja vzgoje in izobraževanja.


Editor(s): Valerija Vendramin


Type of work: scientific journal


Publication year: 2018


Number of pages: 242 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Valerija Vendramin (ur.) (2018). Šolsko polje XXIX, 3-4: K paradigmam raziskovanja vzgoje in izobraževanja, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2018/1581_6044_3-4-2018.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility