Publications

Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno: tradicionalne kitajske teorije države.


Author(s): Jana S. Rošker


Type of work: scientific monograph


Number of pages: 190 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-205-2


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-206-9


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Rošker S., J. (2014). Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno. Tradicionalne kitajske teorije države, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 27, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-205-2.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Jana S. Rošker je v pričujoči knjigi natančno raziskala posebnosti tradicionalnih kitajskih teorij države in z njimi sovpadajočih ideologij. Pri tem se je osredotočila predvsem na najvplivnejše struje v klasični kitajski idejni zgodovini, zlasti na državotvorni konfucianizem. Ta je (po dinastiji Han, 206.–220 pr. n. št) predstavljal osrednjo uradno državno doktrino, ki je prevladovala skozi celotni zgodovinski proces tradicionalne in predmoderne Kitajske. Poleg tega pa bralcem in bralkam predstavi tudi analizo drugih pomembnih diskurzov na tem področju, kot na primer državne teorije osrednjih predstavnikov moistične, nomenalistične in legalistične šole. Knjiga vsebuje tudi obsežno predstavitev daoističnih pristopov, ki so bili v glavnem opredeljeni z negacijo državnih inštitucij.

Accessibility