Publications

Volume XXIII, Number 5-6 (2012): Koncepti v vzgoji in izobraževanju.


Editor(s): Klemenčič Mirazchiyski, Eva, Štrajn, Darko


Type of work: scientific journal


Publication year: 2012


Number of pages: 160 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Štrajn, Darko, Klemenčič, Eva (ur.) (2012). Šolsko polje XXIII (2012), 5-6: Koncepti v vzgoji in izobraževanju, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2012/1581_6044_5-6-2012.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility