Publications

Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih.


Editor(s): Melita Puklek Levpušček, Klaudija Šterman Ivančič


Type of work: scientific monograph


Publication year: 2013


Number of pages: 216 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-189-5 


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-188-8


Link: PDF HTML


Način citiranja:


APA:

Puklek Levpušček, M., Šterman Ivančič, K. (ur.) (2013). Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-189-5

MLA:

Puklek Levpušček, Melita, Klaudija Šterman Ivančič, ur. Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-189-5>


Accessibility