Publications

Volume XXII, Number 3-4 (2011): Na poti posodobljenih raziskovanj spola v vzgoji in izobraževanju.


Editor(s): Valerija Vendramin


Type of work: scientific journal


Publication year: 2011


Number of pages: 236 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Vendramin, Valerija (ur.) (2011). Šolsko polje XXII (2011), 3-4: Na poti posodobljenih raziskovanj spola v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2011/1581_6044_3-4-2011.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility