Publications

Volume XXVI (2015), Number 3-4: Ob petdeseti obletnici Pedagoškega inštituta.


Editor(s): Marjan Šimenc


Type of work: scientific journal


Publication year: 2015


Number of pages: 250 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Šimenc, Marjan (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 3-4: Ob petdeseti obletnici Pedagoškega inštituta, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2015/1581_6044_3-4-2015.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility