Publications

Volume XXII, Number 1-2 (2011): Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti II.


Editor(s): Eva Klemenčič


Type of work: scientific journal


Publication year: 2011


Number of pages: 288 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva (ur.) (2011). Šolsko polje XXII (2011), 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti II, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2011/1581_6044_1-2-2011.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility