Publications

Volume XXIII, Number 3-4 (2012): Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti III.


Editor(s): Eva Klemenčič


Type of work: scientific journal


Publication year: 2012


Number of pages: 302 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva (ur.) (2012). Šolsko polje XXIII (2012), 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti III, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2012/1581_6044_3-4-2012.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility