Publications

Volume XXI (2010), Number 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti.


Editor(s): Eva Klemenčič


Type of work: scientific journal


Publication year: 2010


Number of pages: 248 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, E. (ur.) (2010). Šolsko polje XXI (2010), 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2010/1581_6044_3-4-2010.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility