Publications

Volume XXVI (2015), Number 1-2: Od otroštva do novejših strategij znanosti VI.


Editor(s): Eva Klemenčič in Mojca Rožman


Type of work: scientific journal


Publication year: 2015


Number of pages: 170 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva in Mojca Rožman (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 1-2: Od otroštva do novejših strategij znanosti VI, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2015/1581_6044_1-2-2015.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility