Publications

Volume XXIV (2013), Number 1-2: Odnos do znanja v družbi znanja.


Editor(s): Gril, Alenka


Type of work: scientific journal


Publication year: 2013


Number of pages: 210 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Gril, Alenka (ur.) (2013). Šolsko polje XXIV (2013), 1-2: Odnos do znanja v družbi znanja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2013/1581_6044_1-2-2013.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility