Publications

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes.


Editor(s): Mitja Sardoč, Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž


Type of work: professional monograph


Publication year: 2017


Number of pages: 292 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-258-8


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-259-5


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Sardoč, M., Žagar, I. Ž., in Mlekuž, A., ur. (2017). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 31, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-258-8.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Accessibility