Publications

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju.


Editor(s): Mitja Sardoč, Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž


Type of work: scientific monograph


Publication year: 2018


Number of pages: 306 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-279-3


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-280-9


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Sardoč, M., Žagar, I. Ž., in Mlekuž, A., ur. (2018). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 26, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-279-3.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju (kot tudi raziskovanje nasploh) je v zadnjih nekaj desetletjih postalo osrednji katalizator sprememb in vir najpomembnejših inovacij. Kot redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih sistemskih sprememb na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja ostaja raziskovanje (tako v Sloveniji kakor tudi ostalih razvitih državah) ključen dejavnik procesa zagotavljanja kakovosti. Vse večja vpetost raziskovanja t. i. “šolskega polja” v mednarodni prostor hkrati potrjuje teoretično upravičenost in praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja, ki presega okvire posameznih znanstvenih disciplin. Sočasno z njegovo osrednjo “sistemsko” vlogo tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v družbi nasploh je posebna pozornost snovalcev politik ter širše strokovne javnosti in samih raziskovalcev namenjena tudi problematiki etične ozaveščenosti. Povečana senzibilnost za družbeno odgovornost znanosti ter s tem povezana prizadevanja so v ospredje postavila etično razsežnost raziskovalnega dela. Horizont mišljenja (in razumevanja) problematike raziskovanja v vzgoji in izobraževanju tako ni več ujet v diskurz politične korektnosti, ki nekatere izmed temeljnih problemov, izzivov in dilem – tudi zaradi svoje enoznačne retorike – v veliki meri zaobide.

Accessibility