Publications

Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji.


Editor(s): Marjan Šimenc


Type of work: scientific monograph


Publication year: 2012


Number of pages: 194 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-146-8


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-147-5


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Šimenc, M. (ur.) (2012). Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 22, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-146-8.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Pričujoča monografija prinaša rezultate evalvacijske študije, katere središčni cilj je bilo ovrednotenje učnega načrta za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko iz leta 2008 in v navezavi nanj učnega načrta za državljansko vzgojo in etiko ter učnega načrta za predmet družba. Kot osnova za to ovrednotenje je bilo opravljeno več analiz: premislek teoretskih razprav na področju državljanske vzgoje, pregled pomembnih mednarodnih dokumentov s področja državljanske vzgoje, analiza nekaterih temeljnih konceptov s področja državljanske vzgoje ter analiza rezultatov mednarodnih primerjalnih raziskav na področju državljanske vzgoje. Analiza pokaže, da so v učnem načrtu za predmet družba strogo družboslovne teme premalo zastopane, tako da predmet ne prispeva dovolj k razumevanju dogajanja v družbi, v kateri osnovnošolci živijo. Očitno je tudi, da v osnovnošolski vertikali obstaja enoletna zev med predmetom družba in predmetom državljanska in domovinska vzgoja ter etika, kar otežuje kontinuiteto pouka o družbi. Analiza učnega načrta državljanska in domovinska vzgoja ter etika iz leta 2008 pokaže, da učni načrt sicer vpelje nekatere pozitivne vsebinske in strukturne premike, vendar je kot celota strokovno šibak, vsebinsko nekoherenten, terminološko sporen, strukturno pomanjkljiv in jezikovno nejasen, tako da je neprimerna osnova za načrtovanje pouka državljanske vzgoje. Monografija vključuje tudi vrsto predlogov izboljšav na področju poučevanja državljanske vzgoje, ki se nanašajo na obliko in strukturo učnega načrta za državljansko vzgojo, dva vidika državljanske vzgoje, opredelitev elementov državljanske vzgoje v okviru drugih predmetov, vključevanje novih vsebin v pouk državljanske vzgoje, status etike in znanja o verstvih, poimenovanje predmeta, upoštevanje kurikularnega konteksta predmeta, sodelovanje v mednarodnih raziskavah ter na sestavo strokovnih komisij.

Accessibility