Publications

Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj.


Editor(s): Tina Vršnik Perše


Type of work: scientific monograph


Publication year: 2015


Number of pages: 204 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-223-6


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-224-3


Link: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vršnik Perše, T. (ur.) (2015). Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-223-6

MLA:
Vršnik Perše, Tina, ur. Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-223-6>


Accessibility