Publications

Volume XXVI (2015), Number 5-6: Tendence v muzejski pedagogiki.


Editor(s): Rajka Bračun Sova in Darko Štrajn


Type of work: scientific journal


Publication year: 2015


Number of pages: 194 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Bračun Sova, Rajka, in Štrajn, Darko (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 5-6: Tendence v muzejski pedagogiki, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2015/1581_6044_5-6-2015.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility