Publications

Vedenjske težave in učna uspešnost.


Author(s): Maša Vidmar


Type of work: scientific monograph


Number of pages: 194 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-255-7


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-256-4


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Vidmar, M. (2017). Vedenjske težave, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 30, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-255-7.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Pričujoče delo obravnava dve temi, ki sta v slovenskem prostoru in tudi širše zelo aktualni, tj. vedenjske težave in učna uspešnost. Predstavlja rezultate vzdolžne raziskave, v kateri smo ugotavljali, kakšen je odnos med vedenjskimi težavami in učno uspešnostjo v prvih razredih osnovne šole, obravnavali pa smo tudi nekatere izbrane napovednike. Obravnavali smo dve komponenti vedenjskih težav, in sicer vedenje pozunanjenja, ki ga opredeljuje vzorec jeze, agresivnosti, egoizma in nasprotovanja, ter vedenje ponotranjenja, ki ga opredeljuje vzorec relativne potrtosti, anksioznosti, osamljenosti in odvisnosti.

Accessibility