Publications

Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturiin nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov.


Author: Biagi, Federico, Costa, Patricia, Di Pietro, Giorgio, Karpinski, Zbigniew, Mazza, Jacopo


Type of work: professional monograph


Publication year: 2020


Number of pages: 78 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-326-4


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-327-1


Link: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Di Pietro, Giorgio, Federico Biagi, Patricia Costa, Zbigniew Karpinski, Jacopo Mazza. (2020). Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturi in nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-326-4

MLA:
Di Pietro, Giorgio, Federico Biagi, Patricia Costa, Zbigniew Karpinski, Jacopo Mazza. Verjeten vpliv epidemije COVID‑19 na izobraževanje: Razmisleki, ki temeljijo na obstoječi literaturi in nedavnih mednarodnih zbirkah podatkov. Pedagoški inštitut, 2020.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-326-4>


Accessibility