Publications

Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji, Komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljanstva .


Author(s): Janja Žmavc


Editor(s): Žmavc, Janja


Type of work: professional monograph


Publication year: 2011


Number of pages: 148 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-073-7


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-074-4


Link: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Žmavc, J. (2011). Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji: Komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljanstva. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-073-7

MLA:
Žmavc, Janja. Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji: Komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljanstva. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-073-7>


Accessibility