Publications

Volume XX (2009), Number 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju V: Kritična analiza diskurza.


Editor(s): Igor Ž. Žagar


Type of work: scientific journal


Publication year: 2009


Number of pages: 174 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Žagar, Igor Ž. (ur.) (2009). Šolsko polje XX (2009), 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju V: Kritična analiza diskurza, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2009/1581_6044_5-6-2009.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility