Publications

Collected Works of Primož Trubar XI: Primož Trubar, Nemški spisi 1550-1581.


Editor(s): Edvard Vrečko


Type of work: scientific monograph


Publication year: 2011


Number of pages: 670 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-098-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-099-7


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Vrečko, E. (ur.) (2011). Zbrana dela Primoža Trubarja XI, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Zbrana dela Primoža Trubarja, https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-098-0.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Že ob sprejetju zamisli o izdaji Zbranih del Primoža Trubarja je uredniški koncept zaradi posebnosti predvideval, da bodo Trubarjeva neslovenska, to je nemška besedila posvetil objavljena v posebni knjigi Zbranih del. Zato so v ostalih knjigah Zbranih del Primoža Trubarja izostala. Doslej je bilo objavljenih več transkripcij oziroma prevodov Trubarjevih nemških predgovorov, vendar še nikoli niso bili vsi zbrani na enem mestu. Najpopolnejše prepise, vendar brez prevodov je objavil Oskar Sakrausky, najpopolnejše prevode brez prepisov pa Mirko Rupel. Nekaj pa je tudi posameznih prevodov in prepisov, ki so izšli ob izdajah faksimilov. Zaradi takšne razdrobljenosti je bila želja uredništva, da na enem mestu zbere in objavi vse znane Trubarjeve nemške predgovore, tudi tiste iz hrvaških glagolskih in ciriličnih izdaj tiskarne v Urachu. O. Sakrausky v svoji knjigi Primus Truber Deutsche Vorreden (1989) poleg Trubarjevih 13 predgovorov v slovenskih knjigah, 1 nemški in 10 predgovorov v hrvaških tiskih objavlja še predgovore Jakoba Andreaea, Jurija Jurišiča, Štefana Konzula, Jurija Dalmatina, Felicijana Trubarja, Ivana (Janža) Tulščaka in Sebastijana Krelja, vendar vse brez slovenskih prevodov. Mirko Rupel pa je v Slovenskih protestantskih piscih (1934 in 1966) objavil 10 deloma nepopolnih prevodov posvetil v slovenskih knjigah, 1 v nemški in 10 posvetil v hrvaških tiskih brez nemških prepisov ter nekaj prevodov posvetil Jurija Dalmatina, Adama Bohoriča, Janža Mandelca, Ivana Tulščaka in Felicijana Trubarja. Ne glede na vse te predloge slovenskih prevodov se je urednik tokratne izdaje Trubarjevih nemških predgovorov odločil za popolnoma novo, samostojno transkripcijo, prav tako pa tudi za nove prevode nemškega teksta v slovenski jezik iz kopij izvirnikov oziroma faksimilov, ki so mu bili na voljo iz različnih virov, največ iz Rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.

Accessibility