Publications

Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati ….


Author(s): Sabina Žnidaršič Žagar


Type of work: university textbook


Publication year: 2009


Number of pages: 226 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-6086-76-9


ISBN-13 (HTML): 978-961-6086-76-9


Link: PDF HTML


Način citiranja:


Žnidaršič Žagar, S. (2009). Ženski pa so vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati …, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Compendia 1, https://www.pei.si/ISBN/978-961-6086-76-9.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.


Accessibility