Publications

Volume XXVIII (2017), Number 5-6: Znanje, motivacija in pogoji učenja v luči mednarodnih primerjav TIMSS in PISA.


Editor(s): Barbara Japelj Pavešić in Klaudija Šterman Ivančič


Type of work: scientific journal


Publication year: 2017


Number of pages: 278 strani


Link: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Barbara Japelj Pavešić in Klaudija Šterman Ivančič (ur.) (2017). Šolsko polje XXVIII (2017), 5-6: Znanje, motivacija in pogoji učenja v luči mednarodnih primerjav TIMSS in PISA, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2017/1581_6044_5-6-2017.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Accessibility