Založništvo

Vedenjske naloge teorije uma: priročnik in naloge.


Avtor(ji): Tiffany L. Hutchins, Patricia A. Prelock, Nika Knez, Maša Vidmar


Vrsta gradiva: strokovna monografija


Leto izdaje: 2020


Obseg: 138 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-330-1


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-331-8


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Hutchins, Tiffany L., Patricia A. Prelock, Nika Knez in Maša Vidmar. (2020). Vedenjske naloge teorije uma: priročnik in naloge.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-330-1

MLA:
Hutchins, Tiffany L., Patricia A. Prelock, Nika Knez in Maša Vidmar. Vedenjske naloge teorije uma: priročnik in naloge. Pedagoški inštitut, 2020.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-330-1>


Teorija uma se pogosto uporablja za opisovanje vrste sposobnosti, povezanih z razvojem socialne kognicije. O teoriji uma govorimo kot o sposobnosti pripisovanja mentalnih stanj (prepričanj, namer, želja, pretvarjanja, znanja) sebi in drugim ter o sposobnosti razumevanja, da imajo drugi prepričanja, želje in namere, ki se razlikujejo od naših lastnih.

Teorija uma je ena najpomembnejših otrokovih socialno-spoznavnih sposobnosti, največji premik v njenem razvoju pa se zgodi med tretjim in petim letom starosti. Otroci se v zgodnjem otroštvu začnejo učiti o tem, kaj drugi ljudje razmišljajo in čutijo, kakšni so njihovi motivi in nameni. Začnejo razumevati tudi, da se perspektive drugih ljudi razlikujejo od njihove lastne perspektive, kar jim omogoča bolj učinkovito komunikacijo z drugimi. Vsa ta nova spoznanja o socialnem svetu pomagajo otroku, da se ustrezneje odziva na druge ljudi in se povezuje z njimi na bolj zrel način. Zrelejši socialni stiki zagotavljajo otroku spodbujajoče okolje za njegovo kognitivno rast.

Slovenska različica Vedenjskih nalog teorije uma je prevedena in prirejena iz angleške različice – The Theory of Mind Task Battery (ToMTB), katere avtorici sta Hutchins in Prelock, in se lahko uporablja vzporedno z Vprašalnikom teorije uma (The Theory of Mind Inventory-2), ki je prav tako preveden in prirejen na slovensko populacijo.

Dostopnost