Gradiva


Zbornik povzetkov in znanstvena monografija


  1. Zbornik povzetkov 2020
  2. Znanstvena monografija Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vplivi raziskovanja in prakse

Posnetka plenarnih predavanj
Posnetek okrogle mize


 

Dostopnost