TIMSS 1999

V raziskavi je sodelovalo 38 držav. V vseh državah je bilo preverjanje znanja ob istem času, v aprilu leta 1999, z enakimi vprašalniki in nalogami za učence. Vsi podatki so bili kasneje združeni v veliko mednarodno bazo podatkov na Mednarodnem Centru za procesiranje IEA podatkov v Hamburgu. Analize podatkov je opravil ETS (Educational Testing Service), priznana ameriška inštitucija. Koordinacijski center raziskave na Boston Collegu, USA je na osnovi mednarodnih analiz v sodelovanju nacionalnih koordinatorjev raziskave v sodelujočih državah sestavil mednarodni poročili o matematičnih in naravoslovnih izsledkih. Hkrati je bila napovedana naslednja raziskava TIMSS 2003.

TIMSS 1999 je nadaljevanje raziskave TIMSS 1995 in del celotnega raziskovanja trendov v matematičnem in naravoslovnem izobraževanju v svetu, v rednih štiriletnih zaporednih izvedbah enake raziskave v čim bolj enakih pogojih.

Slovenija je v TIMSS 1999 zajela 3109 učencev na 149 šolah (po en osmi razred).

Mednarodni podatki o raziskavi, poročila, primeri nalog in podatkovne baze so dostopne na http://timss.bc.edu

 

PREGLED IZSLEDKOV RAZISKAVE TIMSS 1999

 

Matematika:

 1. Dosežki iz matematike
 2. Mejniki dosežkov in primeri nalog
 3. Dosežki po področjih matematike
 4. Stališča učencev do matematike
 5. Matematični kurikulum
 6. Učitelji in poučevanje
 7. Šola kot okolje za učenje in poučevanje

 

Naravoslovje:

 1. Dosežki iz naravoslovja
 2. Mejniki dosežkov in primeri nalog
 3. Dosežki po področjih naravoslovja
 4. Stališča učencev do naravoslovja
 5. Kurikulum naravoslovnih predmetov
 6. Učitelji in poučevanje
 7. Šola kot okolje za učenje in poučevanje
Dostopnost